Falta de vixilancia

Con Fondos Europeos construíronse moitas casas de vixilancia, pero non se dotan de persoal e están abandonadas.
Esta do cumio do Piapáxaro, está abandonada e moi deteriorada. Non se utiliza na vixilancia e prevención dos lumes.