Despois do lume de Ferreirós

O lume queimou o piñeiral e atravesou as estradas pricipais, pero foi incapaz de entrar no souto e nas carballeiras, verdadeiros cortalumes naturais para os que non se investiron Fondos Europeos.