Falta de interés polo bosque autóctono

As marxes das estradas están abandonadas, propiciando o paso do lume. Non hai interés polo bosque autóctono centenario.