Biomasa seca, cortada e acumulada nas marxes das estradas

BIOMASA seca, cortada e acumulada nas marxes das estradas.