Rodeando unha reliquia

Miles de hectáreas de pirófitas prantáronse rodeando os mellores bosques autóctonos. Neste caso "A DEVESA DA ROGUEIRA", o mellor dos bosques. Con Fondos Europeos. En Rede Natura.